Lichen-derived caperatic acid and physodic acid inhibit Wnt signaling in colorectal cancer cells.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Farmaceutyczny (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Mol. Cell. Biochem. (20pkt w roku publikacji)
ISSN
0300-8177
EISSN
1573-4919
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
1-2
Strony od-do
109-124
Numer tomu
441
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
Colorectal neoplasms
Lichens
Depsides
Dibenzoxepins
Tricarboxylic acids
Wnt signaling pathway
pl
Nowotwory jelita grubego
Porosty
Depsydy
Dibenzooksepiny pochodne
Kwasy trikarboksylowe
Szlak sygnałowy Wnt
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000104970
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych