New and old genes associated with primary and established responses to paclitaxel treatment in ovarian cancer cell lines.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Medyczny (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Molecules (30pkt w roku publikacji)
ISSN
1420-3049
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
4
Strony od-do
art. 891 s. 1-16
Numer tomu
23
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
Ovarian neoplasms - drug therapy
Cell line, tumor - drug effects
Drug resistance, neoplasm - genetics
Paclitaxel - therapeutic use
pl
Nowotwory jajników - farmakoterapia
Linie komórkowe nowotworowe - wpływ środków chemicznych
Oporność nowotworów na leki - genetyka
Paklitaksel - stosowanie lecznicze
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000104508
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych