PPARgamma-2 and ADRB3 polymorphisms in connective tissue diseases and lipid disorders.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Lekarski I (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Clin. Interv. Aging (25pkt w roku publikacji)
ISSN
1178-1998
EISSN
1178-1998
Wydawca
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Strony od-do
463-472
Numer tomu
13
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
en
Connective tissue diseases - genetics
Lipid metabolism disorders - genetics
PPAR gamma - genetics
Receptors, adrenergic, beta-3 - genetics
Polymorphism, genetic
pl
Choroby tkanki łącznej - genetyka
Zaburzenia metabolizmu lipidów - genetyka
PPAR gamma - genetyka
Receptory adrenergiczne beta 3 - genetyka
Polimorfizm genetyczny
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000104254
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych