Jakość przechowalnicza gruszek
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Książka
Tytuł książki
Czynniki wpływające na plonowanie i jakość owoców roślin sadowniczych
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-65782-18-2
Wydawca
Hortpress Sp. z o.o
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Jakość przechowalnicza gruszek
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
177-190
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Inne
System-identifier
75422