Ocena jakości odwzorowania przyspieszeń w wirowce przeciążeniowej
PBN-AR
Instytucja
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Książka
Tytuł książki
Mechanika w Lotnictwie ML-XVIII 2018 tom 2
Data publikacji
2018
ISBN
9788395255304
Wydawca
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Ocena jakości odwzorowania przyspieszeń w wirowce przeciążeniowej
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
67-78
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Streszczenia
Język
pl
Treść
Najnowocześniejsze wirówki przeciążeniowe pełnią również funkcję dynamicznego symulatora lotu. W artykule podjęto problematykę dotyczącą oceny jakości odwzorowania przyspieszeń w tego typu symulatorze. Kryterium tej oceny była wierność odczuć percepcyjnych pilota. Do obliczenia wierności wykorzystano klasyczną metodę, w której subiektywną ocenę pilota zastąpiono modelem jego percepcji orientacji przestrzennej. Obiektem badań był dynamiczny symulator lotu – wirówka przeciążeniowa HTC-07. W obliczeniach wykorzystano dane z lotu rzeczywistego samolotu F-16 oraz dane zarejestrowane w symulatorze podczas odtwarzania profilu tego lotu. Ocenę jakości odwzorowania przyspieszeń przeprowadzono metodą obliczeń numerycznych. Wyniki tych obliczeń symulacyjnych wskazały, że symulator HTC-07 ma średnią jakość odwzorowania przyspieszenia liniowego, natomiast niską jakość odwzorowania położenia kątowego i przyspieszenia grawitacyjnego. Pomimo, że jakość odwzorowania przyspieszania liniowego nie osiągnęła najwyższego stopnia, to biorąc pod uwagę fakt, że układ ruchu symulatora HTC-07 ma jedynie trzy stopnie swobody, można stwierdzić, że poziom odwzorowania jest wystarczający do realizacji szkoleń i treningów pilotów.
Cechy publikacji
discipline:Budowa i eksploatacja maszyn
discipline:Machinery construction and operation
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:906710