Metoda oceny jakości odwzorowania przyspieszeń w symulatorach lotu
PBN-AR
Instytucja
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2017
Główny język publikacji
pl
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
224
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
1
Wydawca
Rafał Lewkowicz
Miejsce wydania
Warszawa
ISBN
9788395077203
ISMN
ISSN
Mapa
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
8,50
Autorstwo oznaczone
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Streszczenia
Język
pl
Treść
Sformułowanie wymagań i wytycznych w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów wierności układu ruchu symulatora lotu jest złożonym problemem, z którym specjaliści z zakresu symulacji lotu zmagają się od dziesięcioleci. Głównym powodem tych trudności są istniejące ograniczenia w rozumieniu ludzkiej percepcji ruchu w warunkach wielosensorycznej stymulacji bodźcami pochodzącymi od środowiska lotu. Celem opisanych w pracy badań było opracowanie metody oceny jakości odwzorowania przez symulatory lotu rzeczywistych przyspieszeń występujących w trakcie lotu. Ocenę stopnia odwzorowania przyspieszeń oparto na wierności percepcyjnej, związanej z postrzeganym przez pilota wrażeniem położenia i ruchu. Opracowanie modelu percepcji orientacji przestrzennej (MPOP) pilota poprzedzono szczegółową analizą budowy, zasady działania oraz metod modelowania receptorów człowieka, odpowiedzialnych za utrzymanie orientacji przestrzennej w środowisku symulowanym i rzeczywistym. Walidację MPOP przeprowadzono w oparciu o dane doświadczalne. Ocenę jakości odwzorowania przyspieszeń przeprowadzono metodą obliczeń numerycznych. Obiektem badań był dynamiczny symulator lotu – wirówka przeciążeniowa HTC-07. W badaniach wykorzystano dane z lotu rzeczywistego samolotów MiG-29 oraz F-16 oraz dane z symulatora HTC-07. Za miarę jakości odwzorowania przyspieszeń przyjęto tzw. znormalizowany wskaźnik zgodności odczuć. Wskaźnik ten obliczano na podstawie odpowiedzi MPOP, które uzyskano z trzech źródeł dla danych: z lotu rzeczywistego, z lotu realizowanego z wykorzystaniem modelu symulacyjnego samolotu oraz parametrów kinematyki układu ruchu symulatora. Wyniki przeprowadzonych obliczeń symulacyjnych wskazują, że symulator lotu HTC-07 ma wysoką jakość odwzorowania przyspieszenia liniowego. Zgodność odwzorowania tego przyspieszenia jest również najmniej wrażliwa na rodzaj użytego w badaniach samolotu i stopień złożoności profilu lotu. Niską jakość odwzorowania wykazuje symulator w zakresie zarówno położenia kątowego, jak i przyspieszenia grawitacyjnego. Wzrost jakości odwzorowania tych parametrów można osiągnąć poprzez wprowadzenie wzrokowych wskaźników orientacji przestrzennej. Biorąc pod uwagę fakt, że układ ruchu symulatora HTC-07 ma jedynie 3 stopnie swobody, to uzyskana jakość odwzorowania przyspieszeń jest zadowalająca, a jej poziom odpowiedni do realizacji szkoleń i treningów pilotów. W przeciwieństwie do subiektywnych metod oceny wierności symulatorów lotu, opracowana w niniejszej pracy metoda oceny jakości odwzorowania przyspieszeń charakteryzuje się prostotą zastosowania i powtarzalnością wyników. Jej wykorzystanie we wstępnym etapie oceny wierności symulatora może pozwolić na wyeliminowanie udziału pilota w tego typu badaniach.
Cechy publikacji
discipline:Budowa i eksploatacja maszyn
discipline:Medycyna
discipline:Machinery construction and operation
discipline:Medicine
Scholarly monograph
Scholarly monograph is a thematically consistent, comperhensive scholarly treatise. In PBN, conference proceedings books are also considered scholarly monographs. If you are adding a conference proceedings book, please remember to mark also "Collective publication" and "Conference publication" checkboxes.
Monografia naukowa
Monografia naukowa to spójne tematycznie, wyczerpujące opracowanie naukowe. W PBN za monografie naukowe uważane są również zbiorowe książki pokonferencyjne (tzw. conference proceedings). Jeśli dodajesz zbiorową książkę pokonferencyjną, pamiętaj o tym, by zaznaczyć również pola "Publikacja zbiorowa" oraz "Publikacja konferencyjna".
Inne
System-identifier
PBN-R:906686