Modelowanie układu przedsionkowego pilota na potrzeby oceny algorytmu sterowania układem ruchu symulatora lotu
PBN-AR
Instytucja
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Książka
Tytuł książki
Mechanika w Lotnictwie ML-XVII 2016
Data publikacji
2016
ISBN
9788393210787
Wydawca
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Modelowanie układu przedsionkowego pilota na potrzeby oceny algorytmu sterowania układem ruchu symulatora lotu
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
247-262
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Streszczenia
Język
pl
Treść
W przedstawionej pracy podjęto problematykę badawczą dotyczącą modelowania układu przedsionkowego pilota na potrzeby oceny algorytmu sterowania układem ruchu symulatora lotu. Zastosowane podejście badawcze polega na wykorzystaniu modelu narządu przedsionkowego i ośrodkowego układu nerwowego pilota do estymacji percepcji położenia oraz prędkości liniowej i kątowej w warunkach jednocześnie działających na pilota przyspieszeń liniowych i kątowych. Badanie przeprowadzono metodą obliczeń numerycznych, do których wykorzystano prędkości kątowe zarejestrowane w trakcie szkoleń pilotów w symulatorze lotu Gyro-IPT. Ocena algorytmu sterowania, a tym samym jakościowego odwzorowania przyspieszeń dotyczyła oceny skuteczności zdefiniowanych do celów treningowych profili wywołujących utratę orientacji przestrzennej. Uzyskane wyniki potwierdzają właściwy dobór generowanych programowo prędkości kątowych kabiny w profilu ze złudzeniem przechylenia, co dowodzi, że algorytm sterowania układem ruchu symulatora poprawnie odwzorowuje przyspieszenia kątowe wywołujące danego typu dezorientację przestrzenną w locie.
Cechy publikacji
discipline:Budowa i eksploatacja maszyn
discipline:Medycyna
discipline:Machinery construction and operation
discipline:Medicine
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:906682