Analiza zagrożeń bezpieczeństwa dla współczesnych platform mobilnych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki i Informatyki (Politechnika Koszalińska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej (3pkt w roku publikacji)
ISSN
1897-7421
EISSN
Wydawca
Politechnika Koszalińska
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
13
Strony od-do
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
zaufany system informatyczny
urządzenia mobilne
analiza bezpieczeństwa
en
Trusted computer system
mobile devices
security analysis
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule zostały opisane wybrane grupy zagrożeń (klasy ataków) dla współczesnych systemów mobilnych, które w większości mogą być wykonane bez wiedzy użytkownika. Poszczególne podatności sklasyfikowano w trzech grupach jako zagrożenia pochodzące od innych aplikacji działających na urządzeniu mobilnym, wynikające z niedoskonałości lub ukrytych funkcjonalności systemu operacyjnego oraz ataków z wykorzystaniem warstwy sprzętowej telefonu. Wprowadzono także definicję oraz wymagania jakie stawiane są dla systemu zaufanego. Obecny poziom zabezpieczeń w konfrontacji z zaprezentowanymi podatnościami uniemożliwia w obecnym stanie zaklasyfikowanie systemów mobilnych do grupy systemów zaufanych.
Język
en
Treść
The article describes selected groups of attacks for modern mobile systems which can mostly be executed without the user awareness. The particular vulnerabilities have been classified into 3 groups as threats from other applications executed in a mobile device resulting from defects or the other hidden functionalities present in the operating system and the attacks executed by using the hardware layer. A definition and requirements for a trusted system have been introduced. The current level of security in confrontation with the presented vulnerabilities does not allow in the current state to classify the mobile systems into the group of trusted systems.
Cechy publikacji
Elektronika
Informatyka – dziedzina nauk technicznych
Electronics
Computer science – field of technical sciences
discipline:Informatyka – dziedzina nauk technicznych
discipline:Computer science – field of technical sciences
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:908094