Analiza skuteczności wybranych metod ochrony anonimowości stosowanych w przeglądarkach internetowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki i Informatyki (Politechnika Koszalińska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej (3pkt w roku publikacji)
ISSN
1897-7421
EISSN
Wydawca
Politechnika Koszalińska
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
13
Strony od-do
37-45
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
Podatności
aplikacje internetowe
zabezpieczenia
cookies
inwigilacja
en
Vulnerabilities
web applications
security
cookies
surveillance
Streszczenia
Język
pl
Treść
Praca prezentuje metody śledzenia użytkownika przeglądającego Internet poprzez właściwości przeglądarek internetowych jak i słabości wynikające z architektury sieci Internet. Ponadto, w pracy przedstawiono zestaw narzędzi maskujących tożsamość użytkownika. W pracy przedstawiono innowacje w HTML5 zapewniające dostęp do wysoce wyróżniających się atrybutów użytkownika, w szczególności za pomocą interfejsu Cookie, który opiera się na wielu warstwach systemu użytkownika.
Język
en
Treść
The work presents methods of tracking the user browsing the Internet through the properties of web browsers as well as weaknesses resulting from the architecture of the Internet. In addition, the work presents a set of tools masking the user's identity. The paper presents innovations in HTML5 that provide access to highlydistinguished attributes of the user, in particular using the Cookie interface, which is based on many layers of the user's system.
Cechy publikacji
Elektronika
Informatyka – dziedzina nauk technicznych
Electronics
Computer science – field of technical sciences
discipline:Informatyka – dziedzina nauk technicznych
discipline:Computer science – field of technical sciences
Review article
Review article is a summarization of the current state of the research on a particular subject.
Artykuł przeglądowy
Artykuł przeglądowy stanowi podsumowanie aktualnego stanu badań w danym obszarze tematycznym.
Inne
System-identifier
PBN-R:908092