Semantyczne ataki na aplikacje internetowe wykorzystujące język HTML i arkusze CSS
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki i Informatyki (Politechnika Koszalińska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej (3pkt w roku publikacji)
ISSN
1897-7421
EISSN
Wydawca
Politechnika Koszalińska
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
13
Strony od-do
27-36
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
podatności
aplikacje internetowe
zabezpieczenia
HTML
CSS
inwigilacja
Streszczenia
Język
pl
Treść
Języki programowania HTML i CSS to najczęściej wykorzystywane technologie do tworzenia aplikacji internetowych, których semantyka w powszechnym przekonaniu nie jest zbyt skomplikowana. Prosta składnia języka skutkuje efektywnością implementacji co jednak stoi w sprzeczności z koniecznością zapewnienia ochrony informacji i minimalizacji prawdopodobieństwa wycieku poufnych informacji. W artykule dokonano przeglądu najnowszych ataków na aplikacje internetowe oraz zaprezentowano skuteczne metody ochrony.
Język
en
Treść
The programming languages HTML and CSS are the most commonly used technologies for creating internet applications, the semantics of which are generally not too complicated. The simple language syntax results in implementation efficiency, that is contrary to ensure information protection and minimize the likelihood of confidential information leakage. The article reviews the latest attacks on Internet applications and presents effective protection methods.
Cechy publikacji
Elektronika
Informatyka – dziedzina nauk technicznych
Electronics
Computer science – field of technical sciences
discipline:Informatyka – dziedzina nauk technicznych
discipline:Computer science – field of technical sciences
Review article
Review article is a summarization of the current state of the research on a particular subject.
Artykuł przeglądowy
Artykuł przeglądowy stanowi podsumowanie aktualnego stanu badań w danym obszarze tematycznym.
Inne
System-identifier
PBN-R:908090