Blokowanie usług operatora sieciowego – przegląd wybranych ataków i metod ochrony
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki i Informatyki (Politechnika Koszalińska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej (3pkt w roku publikacji)
ISSN
1897-7421
EISSN
Wydawca
Politechnika Koszalińska
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
12
Strony od-do
25-34
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
usługi internetowe
ataki sieciowe
blokowanie usług
en
internet services
network attacks
services blocking
Streszczenia
Język
pl
Treść
Udany atak na usługę internetową zwykle kojarzy się z kompromitacją danych poufnych, jednakże nie musi tak być zawsze. Celem ataków z rodziny DoS nie jest uszkodzenie czy przechwycenie danych, a utrudnienie, bądź nawet uniemożliwienie dostępu do nich. Okazało się, że u usługodawców, mogą spowodować równie kosztowne straty. Autorzy przedstawili przegląd wybranych ataków, których celem jest zablokowanie usług udostępnianych przez operatora oraz wybrane metody minimalizujące ich skutki.
Język
en
Treść
A successful attack on an internet service is usually associated with the embarrassment of confidential data, but it does not always have to be that way. The purpose of DoS attacks is not to damage or intercept data, but to hinder or even prevent access to them. It turned out that the service providers can also cause costly losses. The authors presented an overview of selected attacks that aim to block the services provided by the operator and selected methods minimizing their effects.
Cechy publikacji
Elektronika
Informatyka – dziedzina nauk technicznych
Electronics
Computer science – field of technical sciences
discipline:Informatyka – dziedzina nauk technicznych
discipline:Computer science – field of technical sciences
Review article
Review article is a summarization of the current state of the research on a particular subject.
Artykuł przeglądowy
Artykuł przeglądowy stanowi podsumowanie aktualnego stanu badań w danym obszarze tematycznym.
Inne
System-identifier
PBN-R:908097