Wybrane ataki mające na celu kompromitację danych poufnych oraz metody zapewnienia bezpieczeństwa aplikacji i usług internetowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki i Informatyki (Politechnika Koszalińska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej (3pkt w roku publikacji)
ISSN
1897-7421
EISSN
Wydawca
Politechnika Koszalińska
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
12
Strony od-do
35-48
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
usługi internetowe
ataki sieciowe
kompromitacja danych poufnych
en
internet services
network attacks
compromise of confidential data
Streszczenia
Język
pl
Treść
Każda organizacja niezależnie od jej wielkości musi posiadać system bezpieczeństwa. Zrozumienie wartości danych wrażliwych oraz ochronę tychże informacji ułatwiają nam dziś między innymi regulacje branżowe i prawne. W praktyce stosuje się dedykowane narzędzia oraz rozwiązania, które najczęściej są zaszyte w komercyjnych usługach IT. W artykule autorzy przedstawili krótki przegląd ataków, których celem jest kompromitacja danych poufnych bądź zaprzestanie świadczenia usług, oraz metody zapobiegania im.
Język
en
Treść
Every organization, regardless of its size, must have a security system. Understanding the value of sensitive data and the protection of this information are facilitated today by, inter alia, industry and legal regulations. In practice, dedicated tools and solutions are most often stitched in commercial IT services. In the article, the authors presented a brief overview of attacks aimed at compromising confidential data or ceasing to provide services, as well as methods of preventing them.
Cechy publikacji
Elektronika
Informatyka – dziedzina nauk technicznych
Electronics
Computer science – field of technical sciences
discipline:Informatyka – dziedzina nauk technicznych
discipline:Computer science – field of technical sciences
Review article
Review article is a summarization of the current state of the research on a particular subject.
Artykuł przeglądowy
Artykuł przeglądowy stanowi podsumowanie aktualnego stanu badań w danym obszarze tematycznym.
Inne
System-identifier
PBN-R:908098