Metoda prognozowania rozwoju wyników sportowych w konkurencjach lekkoatletycznych w okresie ich względnej stabilizacji. Na przykładzie analizy tempa rozwoju mistrzostwa sportowego chodziarza na 50 km
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Książka
Tytuł książki
Motoryczność sportowa - założenia teoretyczne i implikacje praktyczne
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-62891-48-1
Wydawca
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Metoda prognozowania rozwoju wyników sportowych w konkurencjach lekkoatletycznych w okresie ich względnej stabilizacji. Na przykładzie analizy tempa rozwoju mistrzostwa sportowego chodziarza na 50 km
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
83-101
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,95
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
en
track and field
race walking
time-series data
econometric model
predicting
nonlinear regression method
technique of least squares
pl
chód sportowy
prognozowanie
mistrzostwo sportowe
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The problem of predicting records in measurable sports has quite a long tradition. For this purpose methods known in mathematical statistics and econometrics have been used. To the best of our knowledge approximation theory has never been used to predict the future course of sports careers of players who have already reached the phase of relative stabilization results. In this study we presented our own proposal for the adaptation of mathematical methods to solve the problem signaled, using the results of the analysis of the rate of development results of race walking competitor in the 21st year of his sporting career. Material and methods. We analyzed time series of the best results obtained during the 21-year sporting career of the three-time Olympian G.S. Using the method of least squares approximation to the results obtained until the end of the observation, based on the developed curve (parabola) and nonlinear model grade 2 (y = x2 + bx + c), we determined by a mathematical method further prospects of the development of G.S., race walking competitor for the distances of 20 and 50 km. Results. Characteristic of the sporting biography can provide valuable data to know the development trends of contemporary model champion in professional sport and the implications for developing training and recruitment concepts for training future sports champions. The proposed prediction models to forecast the development trends of individual sports results can be used to characterize the dynamics of the development achievements of the competitor during his sports ontogeny as well as in a practical sense to show him further prospects at the stage of relative stable results.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
0000035796