Koncepcja odpowiedzialności konstytucyjno-prawnej we współczesnej ukraińskiej doktrynie prawa konstytucyjnego
PBN-AR
Instytucja
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie
Książka
Tytuł książki
Państwo i jego instytucje. Konstytucja - sądownictwo - samorząd terytorialny
Data publikacji
2018
ISBN
978-83-229-3632-0
Wydawca
Uniwersytet Wrocławski
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Koncepcja odpowiedzialności konstytucyjno-prawnej we współczesnej ukraińskiej doktrynie prawa konstytucyjnego
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
427-438
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,00
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
Konstytucja Ukrainy
odpowiedzialność konstytucyjno-prawna
ukraińska doktryna prawa konstytucyjnego.
Streszczenia
Język
pl
Treść
Ukraińska koncepcja odpowiedzialności konstytucyjno-prawnej wciąż jeszcze się kształtuje ale mimo wielu rozbieżności co do definicji i zakresu z całą pewnością można stwierdzić, iż jest to koncepcja różniąca się od instytucji odpowiedzialności konstytucyjnej postrzeganej tak jak definiuje ją doktryna polska. Odpowiedzialność konstytucyjno-prawna posiada wszystkie cechy odpowiedzialności prawnej oraz specyficzne właściwości charakterystyczne jedynie dla odpowiedzialności konstytucyjno-prawnej. Do tych drugich doktryna zalicza miedzy innymi: systemotwórczy i polityczno-prawny charakter, specyficzną podstawę i sankcje oraz szczególny krąg podmiotów. Autor artykułu analizuje poglądy na temat pojęcia, podstaw, podmiotów i sankcji odpowiedzialności konstytucyjno-prawnej wyrażane we współczesnej literaturze ukraińskiej.
Język
en
Treść
However the Ukrainian concept of constitutional and legal responsibility is still developing and so far there is no consensus as to the definitions, it can certainly be said that this is a different concept from institutions of constitutional responsibility known to the doctrine of the Polish constitutional law. Constitutional and legal responsibility has all the features of legal responsibility as well as some features specific only for the Ukrainian concept of the constitutional and legal responsibility. To the latter, the doctrine includes, among others: system-creating and political-legal character, special legal basis and specific range of persons who can be held liable. The author analyzes the views on that concept; basis, range and sanctions of constitutional and legal responsibility expressed in contemporary Ukrainian literature.
Cechy publikacji
discipline:Prawo
discipline:Law
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:907824