Fuzzy Clustering of Distorted Observations Based on Optimal Expansion Using Partial Distances
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Książka
Tytuł książki
Proceedings of the 2018 IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP)
Data publikacji
2018
ISBN
978-1-5386-2874-4
Wydawca
IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Fuzzy Clustering of Distorted Observations Based on Optimal Expansion Using Partial Distances
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
327-330
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,25
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 3
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
IEEE Second International Conference "Data Stream Mining & Processing"
Początek konferencji
2018-08-21
Koniec konferencji
2018-08-25
Lokalizacja konferencji
Lviv
Kraj konferencji
UA
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Scopus
Cechy publikacji
rozdział w książce
publikacja recenzowana
Inne
System-identifier
45125
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych