Atrakcyjność i potencjał rozwojowy miasta Biała Podlaska w opinii młodzieży studiujących kierunki ekonomiczne w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Studia Miejskie (10pkt w roku publikacji)
ISSN
2543-5302
EISSN
2082-4793
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Strony od-do
59-71
Numer tomu
32
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
attractiveness of the city
functioning of the city
development potential of the city
Biala Podlaska
pl
atrakcyjność miasta
funkcjonowanie miasta
potencjał rozwojowy miasta
Biała Podlaska
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Przedmiotem pracy jest ocena atrakcyjności i potencjału rozwojowego Białej Podlaskiej w świetle opinii studentów kierunków ekonomicznych Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej. W części teoretycznej pracy przedstawiono zagadnienie atrakcyjności i potencjału rozwojowego. Część empiryczna jest wynikiem sondażu diagnostycznego przeprowadzonego na zbiorowości 316 studentów. Ocena potencjału rozwojowego i funkcjonowania miasta prowadzona była przez studentów z uwzględnieniem potrzeb młodzieży studiującej, mieszkańców, przedsiębiorców i turystów. Badania wykazały, że respondenci dobrze oceniają szanse dla miasta w rozwoju edukacji, handlu i sektora transportu, spedycji i logistyki. Miasto utraciło wcześniej dobrze rozwinięte funkcje przemysłowe.
Język
angielski
Treść
The subject of the study is evaluation of the attractiveness and development potential of Biala Podlaska city in the opinion of economics students of the State School of Higher Education in Biala Podlaska. The work contains a theoretical part which presents issues of attractiveness and development potential, as well as empirical part based on the results of a diagnostic survey carried out on 316 economics students. Assessment of the development potential and functioning of the city was carried out by students, taking into account the needs of young people studying, inhabitants, entrepreneurs and tourists. Research has shown that respondents well assess the chances for a city in the development of education, trade and transport, logistics and shipping. The city has lost its well-developed industrial functions.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000037049
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych