Modelowanie kanału dla bezprzewodowej komunikacji optycznej w pomieszczeniu w oparciu o zmodyfikowany algorytm Monte Carlo
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne (9pkt w roku publikacji)
ISSN
1230-3496
EISSN
2449-7487
Wydawca
SIGMA NOT
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
8-9/2018
Strony od-do
826-829
Numer tomu
XCI
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
odpowiedź impulsowa kanalii
op¬tyczna komunikacja bezprzewodowa
zmodyfikowany algo¬rytm śledzenia promieni Monte Carlo
en
channel impulse response
modificd Monte Carlo ray-tracing algorithm
optical wireless communication
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
KSTiT 2018
Nazwa konferencji
XXXIV Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki
Początek konferencji
2018-09-12
Koniec konferencji
2018-09-14
Lokalizacja konferencji
Bydgoszcz
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł przedstawia sposób modelowania charakterystyk kanału optycznej komunikacji bezprzewodowej w pomieszczeniu, w tym jego odpowiedź impulsową i związane z nią parametry, przy użyciu do tego celu zmodyfikowanego algorytmu śledzenia promieni Monte Carlo.
Język
en
Treść
The article presents a way of modeling the channel characteristics of optical wireless communication therein the impulse response and related with it parameters, based on using the Modified Monte Carlo ray racing algorithm for this purpose.
Inne
System-identifier
WUT93b52ec848be4c0ca69fe8b6930a6f34
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych