Healthcare-Oriented Characterisation of Human Movements by Means of Impulse-Radar Sensors and by Means of Accelerometric Sensors
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
Proc. 2017 Int. Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies
Data publikacji
2017
ISBN
978-989-758-213-4
Wydawca
Science and Technology Publications, Lda.
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Healthcare-Oriented Characterisation of Human Movements by Means of Impulse-Radar Sensors and by Means of Accelerometric Sensors
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
128-138
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
BIOSTEC 2017
Nazwa konferencji
10th International Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies
Początek konferencji
2017-02-21
Koniec konferencji
2017-02-23
Lokalizacja konferencji
Porto
Kraj konferencji
PT
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
WUT208d8988dbfc4b16861587ad7f97edc7