Koordynacja kwestii europejskich
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski)
Książka
Tytuł książki
Encyklopedia administracji publicznej
Data publikacji
2018
ISBN
9788380171824
Wydawca
Dom Wydawniczy Elipsa
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Koordynacja kwestii europejskich
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
477-477
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.05
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
coordination
implementation of the EU law
positions of the Member States
Streszczenia
Język
pl
Treść
KOORDYNACJA KWESTII EUROPEJSKICH to zbiór działań realizowanych przez różne podmioty polityczne (zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim) z wykorzystaniem narzędzi i instrumentów koordynacji (odpowiednie przepisy prawne, efektywne kanały komunikacji, podział kompetencji w ramach i między instytucjami), mających na celu osiągnięcie stanu, w którym będzie możliwe najbardziej skuteczne reprezentowanie interesów państw członkowskich UE na forum instytucji unijnych w zakresie europejskich polityk, przy jednoczesnym możliwie najbardziej efektywnym realizowaniu założeń tych polityk na poziomie krajowym
Cechy publikacji
discipline:Nauki o administracji
discipline:Nauki o polityce
discipline:Nauki o polityce publicznej
discipline:Science of administration
discipline:Political science
discipline:Public policy studies
Encyclopaedia entry
Encyclopaedia/dictionary/lexicon entry
Hasło rzeczowe
Hasło encykolpedyczne/słownikowe/leksykonowe
Inne
System-identifier
PBN-R:897545