Ocena skutków regulacji
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski)
Książka
Tytuł książki
Encyklopedia administracji publicznej
Data publikacji
2018
ISBN
9788380171824
Wydawca
Dom Wydawniczy Elipsa
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Ocena skutków regulacji
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
521-521
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.05
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
ustawa
ocena skutków aktów prawnych
Streszczenia
Język
pl
Treść
Ocena skutków regulacji (często określana w Polsce skrótem OSR lub nazywana oceną wpływu, a w języku angielskim funkcjonująca pod nazwą “impact assessment”) dotyczy propozycji i projektów aktów normatywnych wydawanych na różnych poziomach władzy w państwie oraz na poziomie europejskim, a obejmuje analizę możliwych kosztów i korzyści wprowadzenia takich aktów w życie.
Cechy publikacji
discipline:Nauki o administracji
discipline:Nauki o polityce
discipline:Nauki o polityce publicznej
discipline:Science of administration
discipline:Political science
discipline:Public policy studies
Encyclopaedia entry
Encyclopaedia/dictionary/lexicon entry
Hasło rzeczowe
Hasło encykolpedyczne/słownikowe/leksykonowe
Inne
System-identifier
PBN-R:897542