Infekcyjne zapalenie mięśnia sercowego a szerokość geograficzna
PBN-AR
Instytucja
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Kardiologia Inwazyjna
ISSN
1507-1502
EISSN
1644-4329
Wydawca
VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k. Grupa Via Medica
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
2
Strony od-do
14-22
Numer tomu
13
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,85
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
angielski
myocarditis
pathogenes
geographic distribution
polski
zapalenie mięśnia sercowego
patogen
dystrybucja geograficzna
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Zapalenie mięśnia sercowego jest jednostką chorobową szeroko rozpowszechnioną na całym świecie. Jedną z najczęstszych przyczyn jej występowania są wirusy kardiotropowe, takie jak: enterowirusy, adenowirusy, parwowirus B19 czy wirus opryszczki ludzkiej typu 6, a także rzadziej obecne wirusy cytomegalii, Epsteina-Barr, wirus świnki czy wirus zapalenia wątroby typu C. Procentowy udział wirusów w patogenezie infekcyjnego zapalenia mięśnia sercowego jest jednak różny w zależności od badanej populacji. W niektórych regionach świata jako przyczynę zapalenia odnotowuje się też częste występowanie etiologii pasożytniczej lub pierwotniakowej (Toxoplasma gondii, Trypanosoma cruzi). W niniejszej pracy została podjęta próba zestawienia danych epidemiologicznych na temat najczęściej odnotowywanych czynników infekcyjnych zapalenia mięśnia sercowego, w krajach o różnej szerokości geograficznej (Niemcy, Polska, Włochy, Finlandia, Stany Zjednoczone, Meksyk, Brazylia, kraje Afryki Subsaharyjskiej).
Język
angielski
Treść
Myocarditis is a worldwide spread disease. Some of the most common causes of myocarditis are cardiotropic viruses such as enteroviruses, adenoviruses, parvoviruse B19, human herpes virus 6, and rarely cytomegalovirus, Ebstein-Bar virus, mumps virus, or hepatitis C virus. In some world regions, parasitic or protozoal infection (Toxoplasma gondii, Trypanosoma cruzi) have also been reported as a frequent aetiology of myocarditis. However, there are some important differences between reported prevalence of each one of those pathogenes, depending on study population. In this work we compared epidemiological data about the frequency of the most common myocardial viruses between the countries of different latitude (Germany, Poland, Italy, Finland,United States, Mexico, Brazil, and countries of Sub-Saharian Africa).
Cechy publikacji
Original
discipline:Medicine
Inne
System-identifier
PX-5bffc1bfd5de732bcc9a2db4