Oddziaływanie obciążeń udarowych na przegrody i środki transportowe
PBN-AR
Instytucja
Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego
Książka
Tytuł książki
Inżynieria wojskowa. Problemy i perspektywy: 90 lat WITI 1927-2017
Data publikacji
2018
ISBN
978-843-948983-0-4
Wydawca
Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Oddziaływanie obciążeń udarowych na przegrody i środki transportowe
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
271-286
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
X Naukowa Konferencja Naukowo - Techniczna na temat: "Inżynieria wojskowa, problemy i perspektywy"
Nazwa konferencji
X Naukowa Konferencja Naukowo - Techniczna na temat: "Inżynieria wojskowa, problemy i perspektywy"
Początek konferencji
2017-10-03
Koniec konferencji
2017-10-05
Lokalizacja konferencji
Wrocław
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The paper presents short characteristics of the explosion phenomenon and the usefulness of blast wave energy and shock wave in the design of products aimed at the military. Furthermore, the impacts of shock loads on immovable and movable partitions of varying shapes and thickness which may generate jest stream of metal, a bullet, fragments and blast wave have been illustrated. The issue of the impact of shock wave on vehicles, vessels and aircrafts has been studied. A concept of a new approach to crew protection in all the means of transport has been introduced in the form of a vacuum containers mounted in their bodies. It has also been found that the awareness and in-depth knowledge of the laws and analogous physical phenomena may be useful at the stage of designing new mine and IED-resistant vehicles, of new explosion-proof shields and panels, as well as mining and breaching equipment.
Inne
System-identifier
PX-5c35e4bed5de566fa68829d2