Application of satellite radar interferometry (PSInSAR) in analysis of secondary surface deformations in mining areas. Case studies from Czech Republic and Poland
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (Politechnika Wrocławska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
eng
Czasopismo
Acta Geodynamica et Geomaterialia (20pkt w roku publikacji)
ISSN
1214-9705
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
nr 2
Strony od-do
173-185
Numer tomu
vol. 15
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
pol
satelitarna interferometria radarowa
Czechy
Polska
górnictwo węglowe
osiadanie
wypiętrzanie
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
2018-07-16
Inne
System-identifier
000215834
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych