Effectiveness of reducing seismic hazard by means of group winning blasting - case study from a copper ore mine in Poland
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
AG 2018 - 4th International Conference on Applied Geophysics : Cracow, Poland, June 28-29, 2018
Data publikacji
2018
ISBN
Wydawca
EDP Sciences
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Effectiveness of reducing seismic hazard by means of group winning blasting - case study from a copper ore mine in Poland
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
1-10
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,7
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
pol
złoże rud miedzi
podziemne górnictwo
wstrząsy prowokowane
tąpania
odprężająco-urabiające grupowe roboty strzałowe
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
AG 2018
Nazwa konferencji
4th International Conference on Applied Geophysics
Początek konferencji
2018-06-28
Koniec konferencji
2018-06-29
Lokalizacja konferencji
Kraków
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000218563