Shape optimization of glulam timber roof girders
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
World Congress on Engineering and Computer Science, WCECS 2018, 23-25 October, 2018, San Francisco, USA : proceedings. Vol. 2
Data publikacji
2018
ISBN
9789881404909
Wydawca
Newswood Limited : International Association of Engineers
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Shape optimization of glulam timber roof girders
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
643-648
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,4
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pol
optymalizacja
drewno klejone
wiązar dachowy
excel
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
WCECS 2018
Nazwa konferencji
World Congress on Engineering and Computer Science 2018
Początek konferencji
2018-10-23
Koniec konferencji
2018-10-25
Lokalizacja konferencji
San Francisco
Kraj konferencji
US
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000217865