The effect of vibration on the possibility of a threat to the health of workers on scaffolding
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
XXVII R-S-P Seminar, Theoretical Foundation of Civil Engineering (27RSP) (TFoCE 2018) : Rostov-on-Don, Russia, September 17-21, 2018
Data publikacji
2018
ISBN
Wydawca
EDP Sciences
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
The effect of vibration on the possibility of a threat to the health of workers on scaffolding
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
1-6
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,4
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
rusztowanie
bezpieczeństwo pracy
wibracje
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
27RSP-TFoCE 2018
Nazwa konferencji
XXVII R-S-P Seminar, Theoretical Foundation of Civil Engineering
Początek konferencji
2018-09-17
Koniec konferencji
2018-09-21
Lokalizacja konferencji
Rostov-on-Don
Kraj konferencji
RU
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
000216920
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych