The construction history and assessment of two heritage industrial buildings in Wrocław
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
3rd Scientific Conference Environmental Challenges in Civil Engineering (ECCE 2018) : Opole, Poland, April 23-25, 2018
Data publikacji
2018
ISBN
Wydawca
EDP Sciences
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
The construction history and assessment of two heritage industrial buildings in Wrocław
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
1-10
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,7
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
analiza historyczna i konstrukcyjna
zabytki
obiekty przemysłowe
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ECCE 2018
Nazwa konferencji
3rd Scientific Conference Environmental Challenges in Civil Engineering
Początek konferencji
2018-04-23
Koniec konferencji
2018-04-25
Lokalizacja konferencji
Opole
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
000216152