Induced crack network evolution in geomaterials : µct examination and mathematical morphology based analysis
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Proceedings of China-Europe Conference on Geotechnical Engineering. Vol. 1
Data publikacji
2018
ISBN
9783319971117
Wydawca
Springer
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Induced crack network evolution in geomaterials : µct examination and mathematical morphology based analysis
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
216-219
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,2
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pol
krętość
porowatość
morfologia
mikrostruktura
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
China-Europe Conference on Geotechnical Engineering
Początek konferencji
2018-08-13
Koniec konferencji
2018-08-16
Lokalizacja konferencji
Vienna
Kraj konferencji
AT
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000216262