Inter-organizational cooperation as part of Open Innovation
PBN-AR
Instytucja
Wydział Informatyki i Zarządzania (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA) : 15-16 November 2018, Seville, Spain
Data publikacji
2018
ISBN
9780999855119
Wydawca
International Business Information Management Association
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Inter-organizational cooperation as part of Open Innovation
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
2445-2455
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,7
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pol
współpraca międzyorganizacyjna
relacje
innowacje otwarte
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
IBIMA
Nazwa konferencji
International Business Information Management
Początek konferencji
2018-11-15
Koniec konferencji
2018-11-16
Lokalizacja konferencji
Seville
Kraj konferencji
ES
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000216578