Układ część ogólnej postępowania nieprocesowego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa i Administracji (Uniwersytet Warszawski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
STUDIA IURIDICA (11pkt w roku publikacji)
ISSN
0137-4346
EISSN
Wydawca
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Strony od-do
94-114
Numer tomu
T. 75
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
sprawa cywilna
sąd
Kodeks postępowania cywilnego
Kodeks postępowania niespornego
struktura ustawy
postępowanie procesowe
postępowanie nieprocesowe
część ogólna postępowania
część szczegółowa postępowania
zasad dwustronności (strony - powód-pozwany)
zasada uczestnictwa (zainteresowany - wnioskodawca-uczestnik)
en
civil case
court
code of civil procedure
code of non-contentoius proceedings
structure of the act
procudural proceedings
non-contentious proceedings
general part of proceedings
detailed part of the proceedings
principle of bilateral (parties - claimant/plaintiffs - defendant)
principle of participation (interested person - applicant-participant)
Cechy publikacji
Prawo
Law
discipline:Prawo
discipline:Law
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:884880
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych