Numerical study of the flow maldistribution in plate heat exchangers used for the evaporation process
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczno-Energetyczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Proceedings of the 5th International Conference Contemporary Problems of Thermal Engineering : energy systems in the near future: energy, exergy, ecology and economics : Gliwice, Poland, 18-21 September 2018
Data publikacji
2018
ISBN
9788361506461
Wydawca
Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Numerical study of the flow maldistribution in plate heat exchangers used for the evaporation process
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
275-282
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
nierówność rozkładu masy
odparowanie
OpenFOAM
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
CPOTE 2018
Nazwa konferencji
5th International Conference Contemporary Problems of Thermal Engineering
Początek konferencji
2018-09-18
Koniec konferencji
2018-09-21
Lokalizacja konferencji
Gliwice
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000216810