The impact of the condensation process on the degree of cleaning of flue gases from acidic compounds
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczno-Energetyczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
3rd International Conference on Energy and Environmental Protection : Krakow, Poland, September 13-14, 2018
Data publikacji
2018
ISBN
9782759890552
Wydawca
EDP Sciences
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
The impact of the condensation process on the degree of cleaning of flue gases from acidic compounds
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
1-8
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
kondensacja pary wodnej ze spalin
oczyszczanie spalin
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
3rd International Conference on Energy and Environmental Protection
Początek konferencji
2018-09-13
Koniec konferencji
2018-09-14
Lokalizacja konferencji
Kraków
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000216970
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych