Combustion of raw and torrefied palm kernel shells in a domestic scale boiler - emissions and operating parameters
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczno-Energetyczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Current issues of construction and operation of boilers : 13th International Conference on Boiler Technology 2018, ICBT 2018, Poland, Szczyrk, October 23-26, 2018 = Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów : Międzynarodowa XIII Konferencja Kotłowa ICBT, Poland 2018, Szczyrk, 23-26 października 2018
Data publikacji
2018
ISBN
9788364497186
Wydawca
Politechnika Śląska
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Combustion of raw and torrefied palm kernel shells in a domestic scale boiler - emissions and operating parameters
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
1-13
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,9
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
biomasa
toryfikacja
reaktor taśmowy
spalanie
kotły małej mocy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ICBT 2018
Nazwa konferencji
13th International Conference on Boiler Technology
Początek konferencji
2018-10-23
Koniec konferencji
2018-10-28
Lokalizacja konferencji
Szczyrk
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000218404