Porównanie reakcji odmian jęczmienia jarego na termin siewu
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Polish Journal of Agronomy (10pkt w roku publikacji)
ISSN
2081-2787
EISSN
Wydawca
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
32
Strony od-do
17-22
Numer tomu
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
jęczmień jary
odmiany
plon ziarna
elementy plonowania
zawartość białka w ziarnie
en
spring barley
cultivars
grain yield
yield components
protein content in grain
Streszczenia
Język
pl
Treść
W latach 2011–2013 przeprowadzono doświadczenia mikropoletkowe z jęczmieniem jarym na polu doświadczalnym Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach, na glebie kompleksu pszennego dobrego. Celem badań było porównanie nowych odmian jęczmienia jarego pod względem ich reakcji na opóźnienie terminu siewu. Porównywano odmiany: Basic, Goodluck, Iron, KWS Aliciana, Natasia (seria 2011–2012) i Despina, Ella, Fariba, Gawrosz (forma nagoziarnista), Kucyk i Raskud (seria 2012–2013). Uwzględniono dwa terminy siewu: 1–5 IV i 10 dni później. Opóźnienie terminu siewu wpłynęło ujemnie na liczbę kłosów na jednostce powierzchni i na plon ziarna wszystkich odmian, dodatnio na zawartość białka w ziarnie, a nie powodowało istotnych zmian liczby ziaren w kłosie i masy 1000 ziaren. Do bardziej tolerancyjnych na opóźnienie terminu siewu (wykazujących najmniejsze zniżki plonu) można zaliczyć odmiany: Goodluck, Natasia, Ella, Gawrosz i Kucyk. Badane odmiany różniły się znacznie liczbą kłosów na jednostce powierzchni oraz plonem ziarna. Mniejsze zróżnicowanie dotyczyło liczby ziaren w kłosie i masy 1000 ziaren. Wysokim plonem ziarna, dzięki większej liczbie kłosów w łanie, charakteryzowały się odmiany: Natasia, Kucyk i Ella. Najwyższą liczbą ziaren w kłosie wyróżniały się odmiany Iron i Raskud. Nagoziarnista odmiana Gawrosz wykazała najniższy plon ziarna, ale najwyższą zawartość białka w ziarnie.
Język
en
Treść
During the period 2011–2013, microplot experiments on spring barley were carried out in the experimental field of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation in Pulawy, on a good wheat soil complex. The following cultivars were compared: Basic, Goodluck, Iron, KWS Aliciana, Natasia (series 2011–2012) and Despina, Ella, Fariba, Gawrosz (naked), Kucyk i Raskud (series 2012–2013) in terms of their characters determining grain yield and their response to sowing date: 1–5 April and 10 days later. The delayed sowing date caused decrease of number of ears per unit area and grain yield, and increase of protein content in grain, but did not result in significant changes in the number of grains per ear and in 1000 grain weight. Goodluck i Natasia, Ella, Gawrosz and Kucyk with higher tillering ability, can be considered to be cultivars more tolerant to delayed sowing date. Among the cultivars tested, there were large differences in productive tillering of plants, number of ears per unit area, and grain yield. Smaller differences related to number of grains per ear and 1000 grain weight. Natasia, Kucyk and Ella were characterized by high grain yield thanks to higher number of ears. Iron and Raskud were characterised by the highest number of grains per ear.
Cechy publikacji
Agronomia
Original article
Inne
System-identifier
PBN-R:912713
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych