Urban transport as an important element of "the smart city"
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska (11pkt w roku publikacji)
ISSN
1641-3466
EISSN
Wydawca
Politechnika Śląska
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
128
Strony od-do
205-215
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,50
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
polski
Inteligentne systemy transportu
Smart city
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
Transport miejski
angielski
Smart city
Transport
Mobility
ICT solutions
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The concentration of population in urban centres and the progressing economic development are the one of the fundamental causes of problems of functioning of contemporary cities. One of these issues is the urban transport causing environmental losses and a lower quality of life. The concept that limits the adverse phenomena may be the smart city, and intelligent solutions in the way of moving the urban community. The purpose of this article is to show how urban transport can influence the shaping of intelligent solutions in cities with the help of various factors and components.
Język
polski
Treść
Koncentracja ludności w ośrodkach miejskich oraz postępujący rozwój gospodarczy stanowią jedne z zasadniczych przyczyn problemów funkcjonowania współczesnych miast. Jednym z tych zagadnień jest transport miejski powodujący straty w środowisku naturalnym oraz niższą jakość życia. Koncepcją ograniczającą niekorzystne zjawiska może być smart city, a w tym inteligentne rozwiązania w sposobie przemieszczania się miejskiej społeczności. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie jak transport miejski może wpłynąć na kształtowanie inteligentnych rozwiązań w miastach przy pomocy różnych czynników i komponentów.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0273002032439
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych