System transportu miejskiego wobec zrównoważonego rozwoju = System of city transport towards sustainable development
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Studia Miejskie (10pkt w roku publikacji)
ISSN
2082-4793
EISSN
Wydawca
Uniwersytet Opolski
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Strony od-do
71-84
Numer tomu
30
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,70
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
Logistyka transportu
Transport miejski
Zarządzanie transportem
Zrównoważony rozwój
angielski
Urban logistics
City
Mobility
Sustainable development
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Progressive spatial development of city infrastructure expressed by an increase in population density or the number of factories, alteration of lifestyle and domination of individual transport usage, generate unwanted changes in the city space. These trends have a negative impact on the functioning of transport, thus the quality of citizens’ life is also affected. Minimizing these nuisances requires usage of logistics management rules, as the concentration of significant business entities and people on a relatively small territory creates relevant problems in management. Proper organization of city transport is of special significance to cities’ functioning, taking into account the rules of sustainable management. The author undertakes to discuss the problem of qualitative development of city transport system, considering the principles of sustainable development.
Język
polski
Treść
Postępujący przestrzenny rozwój struktur miejskich, wyrażany poprzez wzrost gęstości zaludnienia, rosnącą liczbę zakładów produkcyjnych, zmianę stylu życia, a także dominację komunikacji indywidualnej, generuje niepożądane zmiany w przestrzeni miejskiej. Tendencje te negatywnie wpływają na funkcjonowanie transportu, a co za tym idzie – na jakość życia mieszkańców miast. Minimalizacja tych uciążliwości wymaga stosowania zasad zarządzania logistycznego, bowiem skupienie znacznej liczby podmiotów gospodarczych i osób na relatywnie niewielkim terytorium rodzi istotne problemy w zarządzaniu. Szczególne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania miast, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, ma właściwa organizacja systemu transportu miejskiego. Autor podejmuje problematykę jakościowego rozwoju systemu transportu miejskiego z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0273002032616