Inhibitory properties of aromatic thiosemicarbazones on mushroom tyrosinase: synthesis, kinetic studies, molecular docking and effectiveness in melanogenesis inhibition
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Wrocławska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
eng
Czasopismo
Bioorganic Chemistry (25pkt w roku publikacji)
ISSN
0045-2068
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Strony od-do
577-586
Numer tomu
vol. 81
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pol
tiosemikarbazony
inhibitory enzymów
tyrozynaza
kinetyka enzymatyczna
melanogeneza
dokowanie molekularne
Inne
System-identifier
000218491
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych