Niekonwencjonalne wprowadzanie próbki do plazmy w technice ICP-OES
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie : praca zbiorowa
Data publikacji
2018
ISBN
9788394522551
Wydawca
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii
Publikacja
Główny język publikacji
pol
Tytuł rozdziału
Niekonwencjonalne wprowadzanie próbki do plazmy w technice ICP-OES
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
14-17
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,3
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
analiza pierwiastkowa
APGD
lantanowce
Inne
System-identifier
000215656