Microbial assisted waterflood effectively increases production from a mature Carpathian oil field: Project results and analysis of economic efficiency at eighty months
PBN-AR
Instytucja
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Nafta-Gaz
ISSN
0867-8871
EISSN
Wydawca
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2019
Numer zeszytu
3
Strony od-do
131–138
Numer tomu
75
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
polski
MNZ
karpackie złoża ropy
dodatkowa produkcja ropy
krzywa spadku produkcji
nawadnianie mikrobiologiczne
MEOR
angielski
MAW
Carpathian oil fields
Incremental Oil
Decline Curve
Microbial Assisted Waterflood
MEOR
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
3
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
W artykule przedstawione zostały przesłanki do stosowania technologii nawadniania mikrobiologicznego mającego na celu poprawę stopnia sczerpania starych złóż ropy naftowej Karpat i przedgórza Karpat. Budowa geologiczna oraz warunki eksploatacyjne starych złóż ropy naftowej umożliwiają stosunkowo tanie wdrożenie technologii nawadniania mikrobiologicznego na większości złóż ropy naftowej na tym obszarze. Przekonującym dowodem są pozytywne technologiczne i ekonomiczne wyniki osiemdziesięciu miesięcy trwania projektu Pławowice. Wyniki testów laboratoryjnych symulujących proces mikrobiologicznego nawadniania złoża ropy przedstawiono wcześniej. Były one podstawą opracowania założeń projektu Mikrobiologicznego Nawadniania Złoża (MNZ) wdrożonego na złożu ropy naftowej Pławowice, który od samego początku miał na celu podniesienie wskaźnika sczerpania złoża, tzw. recovery factor. Projekt rozpoczęto we wrześniu 2011 roku, kiedy to na teren KRN Pławowice dostarczono, przygotowany w przemysłowym reaktorze INiG – PIB, biopreparat o wymaganych parametrach. Następnie na terenie kopalni uzyskano ciecz roboczą w ilości około 16 m3 i zatłoczono do złoża odwiertem Pl-311, rozpoczynając w ten sposób projekt MNZ Pławowice, który trwa do dnia dzisiejszego. Prawidłowy dobór cieczy roboczej i technicznych warunków prowadzenia projektu zaowocował znaczącym przyrostem produkcji we wszystkich objętych projektem odwiertach. Produkcja w odwiertach Pl-52, Pl-159 i Pl-111 znacząco wzrosła – odpowiednio o 147%, 39% i 112% w porównaniu z produkcją sprzed rozpoczęcia projektu. Wdrożenie projektu nie wymagało żadnych nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę czy personel KRN Pławowice, a w czasie całego okresu trwania projektu nie zanotowano żadnych problemów technicznych. W artykule pokazane zostały wyniki produkcyjne wybranych odwiertów oraz rezultaty analizy efektywności technologiczno-ekonomicznej projektu. Wyniki te są podstawą do rozważenia wdrożenia technologii MNZ na pozostałych jeszcze w eksploatacji złożach ropy naftowej Karpat i przedgórza Karpat.
Język
angielski
Treść
This paper relates to the possibilities of applying Microbial Assisted Waterflood (MAW) technology in mature Carpathian oil fields. The geological structure of the Polish Carpathian Foothills is summarized, and a rational is given for continued use of microbial oil recovery technology in Polish Foreland reservoirs. Additionally, a recommendation is made to investigate the use of microbial oil recovery methods for other Carpathian reservoirs throughout the region where appropriate conditions exist. In support of this rational, the results from 80 months of an active MAW project at the Plawowice oil field are presented. Results of laboratory tests simulating the microbial flooding process at Plawowice have been presented earlier. From the beginning, the project was designed to economically improve the recovery factor (RF) from this depleted Carpathian Foreland reservoir. Phase I field work at Plawowice began in September, 2011. The initial bio-preparation was produced by INiG and delivered to the Plawowice oilfield. Once on site, it was further amplified in volume and then injected into the Pl-311 injector in one large slug. Phase II in September, 2014 is marked by microbial re-treatment and project expansion. In June, 2017 the project moved into Phase III and as of March, 2019 it is halfway into the 8th year of continuous operation. Proper design and implementation of MAW technology at Plawowice has proven capable of increasing production rates from all three oil wells currently involved in the MAW project. Production from the Pl-52, Pl-159 and Pl-111 oil wells all show significant increases in production that substantially above their production rates before microbial treatment, with average values of these increments being 147%, 39% and 112% respectively. An assessment is made of the overall economic efficiency of the Project, concluding that an extension of the productive life of all project wells was achieved by phase III of the project.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-5c9a147bd5deba7cb27009b7
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych