Poliomyelitis eradication – the review of notifications from the years 2010-2016 sent to National IHR Focal Point
PBN-AR
Instytucja
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Przegląd Epidemiologiczny (12pkt w roku publikacji)
ISSN
0033-2100
EISSN
Wydawca
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
25-32
Numer tomu
71
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
poliomyelitis
infantile paralysis
poliomyelitis eradication
National IHR Focal Point
pl
nagminne porażenie dziecięce
poliomyelitis
eradykacja poliomyelitis
Krajowy Punkt Centralny ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych
Streszczenia
Język
en
Treść
Polio eradication programme was launched after World Health Assembly in 1988. Despite considerable decrease in reported cases it still constitutes a significant public health threat. All WHO member state is bound to appoint National IHR Focal Point, which operates based on International Health Regulations (2005), which were enacted during the World Health Assembly in 2005. In Poland National IHR Focal Point (IHR NFP in Poland) operates since 2007, and is located in the Department of Epidemiology, in National Institute of Public Health - National Institute of Hygiene. Its aim is to acquire, assess and to transfer information on events which may constitute an international threat for the public health. IHR NFP in Poland has an access to WHO’s Event Information Site (EIS) as well as Early Warning and Response System (EWRS) with reading-only credentials. Both platforms are of limited access (1). Among recipients of IHR NFP notifications and information are experts from many fields such as epidemiology, virology, bacteriology and others- related to specific type of notification, as well as specific and appointed members of state’s administration and authorities in the field of public health. In this paper a review of notifications on the subject of poliomyelitis, sent to IHR NFP in Poland in the years 2010-2016 is presented, as well as references to poliomyelitis epidemiological situation were made based on the date from Global Polio Eradication Initiative.
Język
pl
Treść
Poliomyelitis podlega programowi eradykacji na świecie zgodnie z rezolucją uchwaloną podczas Światowego Zgromadzenia Zdrowia w 1988 r. Pomimo znacznego zmniejszenia liczby notowanych zachorowań wciąż pozostaje istotnym zagrożeniem zdrowia publicznego. Każdy kraj członkowski WHO powołuje Krajowy Punkt Centralny ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, który działa w oparciu o uchwalone na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w 2005 r. Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne (2005). W Polsce Punkt działa od września 2007 r., jest usytuowany w Zakładzie Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. KPC ds. MPZ ma za zadanie pozyskiwanie, ocenę oraz przekazywanie informacji na temat zdarzeń, z Polski i z zagranicy, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. Punkt ma dostęp do serwisu powiadomień WHO (Event Information Site) oraz, z uprawnieniami do odczytywania wiadomości, Systemu Wczesnego Ostrzegania i Reagowania Unii Europejskiej - Early Warning and Response System (EWRS). Obie platformy są serwisami o ograniczonym dostępie (1). Do odbiorców dystrybuowanych z Punktu informacji należą między innymi eksperci z dziedzin epidemiologii, wirusologii, bakteriologii, innych związanych z danym typem powiadomienia oraz właściwe organy władzy i administracji zajmujące się ochroną zdrowia publicznego. W opracowaniu dokonano przeglądu powiadomień związanych z poliomyelitis, które wpłynęły do KPC ds. MPZ w latach 2010-2016 oraz odniesiono się do sytuacji epidemiologicznej poliomyelitis na świecie w oparciu o dane Global Polio Eradiction Initiative.
Cechy publikacji
Medycyna
Nauki o zdrowiu
Medicine
Health sciences
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:825042