Nauczyciel wobec wybranych obszarów pracy w szkole
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filologiczno-Pedagogiczny (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
Książka
Tytuł książki
Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań edukacyjnych. Problemy współczesnej edukacji
Data publikacji
2018
ISBN
9788373518612
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Nauczyciel wobec wybranych obszarów pracy w szkole
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
249-257
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.50
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
nauczyciel
praca nauczyciela
pracownik
pedagog
odpowiedzialność zawo-dowa
postawa wobec pracy
en
teacher
teacher’s job
employee
pedagogue
professional liability
attitude towards work
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł dotyczy stosunku nauczyciela do stawianych mu w pracy zawo-dowej obowiązków. Obszary pracy nauczyciela związane są z podstawowymi sferami jego działalności – pracowniczymi, pedagogicznymi i wynikającymi z wykonywa-nia pracy przez niego, jako osoby. W każdym z zasadniczych obszarów przedstawiono kategorię pełnionych obowiązków rozpatrywanych przez pryzmat ich stanowienia, obligatoryjności, a nawet terminowości wykonywania. Wykonywanie zawodu przez nauczyciela wiąże się z posiadanym przez niego poziomem odpowiedzialności, co obrazuje jego postawę wobec pracy.
Język
en
Treść
The article concerns teacher’s attitude towards duties they face in their job. Areas of teacher’s work are related to primary spheres of their activity as an employee, a pedagogue and a person. Categories of undertaken responsibilities in each of primary spheres have been presented from the perspective of their regulation, obligatory character and timely execution. Working as teacher is associated with person’s level of liability, depicting their attitude towards their job.
Cechy publikacji
discipline:Pedagogika
discipline:Pedagogy
Inne
System-identifier
PBN-R:908444