NAUCZYCIEL WOBEC WARTOŚCI W SWOJEJ PRACY
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filologiczno-Pedagogiczny (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
Książka
Tytuł książki
Kształcenie nauczycieli do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej. Teoria i paktyka
Data publikacji
2017
ISBN
9788373518261
Wydawca
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny Radomiu
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
NAUCZYCIEL WOBEC WARTOŚCI W SWOJEJ PRACY
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
162-172
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.50
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
nauczyciel
praca
pracownik
pedagog
wartości pracy
etyka pracy
en
teacher
job
employee
work values
work ethic
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł dotyczy pracy nauczyciela i występujących w niej wartości. Wartości dotyczą samego wykonywania pracy przez nauczyciela, jako działalności pracownika. Występują też jako wytyczne w jego działaniu jako pedagoga (osoby zajmującej się wdrażaniem ich w życie podczas procesu dydaktycznego uczniom). Szczególnym rodzajem wartości w pracy nauczyciela są te, które związane są z samą osobą nauczyciela a odnoszą się do jego poczucia etyki zawodowej
Język
en
Treść
The article involves teacher’s work and the values appearing in it. The values concern doing the job by teacher as employee’s activity. They also can be guidelines in his activities as a person implementing them during the didactic process. The particular kind of values are those relevant to teacher’s person and concerns their work ethic.
Cechy publikacji
discipline:Pedagogika
discipline:Pedagogy
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:841360