STOSUNEK NAUCZYCIELA DO PRACY WŁASNEJ NA PODSTAWIE JEGO KOMPETENCJI (W TYM I INFORMATYCZNYCH)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filologiczno-Pedagogiczny (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Dydaktyka informatyki (7pkt w roku publikacji)
ISSN
2083-3156
EISSN
Wydawca
Uniwersytet Rzeszowski
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
187-193
Numer tomu
12
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
nauczyciel
kompetencje nauczycielskie
informatyka
kompetencje infor-matyczne
postawa wobec pracy
umiejętności informatyczne
en
teacher
computing
IT remit
teacher’s work value
attitude towards work
IT skills
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł dotyczy kompetencji w pracy nauczyciela. Opisane są one w odniesieniu do kultury organizacyjnej. Wśród kompetencji występują informatyczne. Przedstawiono wzajemne relacje między kompetencjami. Poziom kultury organizacyjnej i zakres posiadanych kompetencji przed-stawia stosunek nauczyciela do pracy własnej.
Język
en
Treść
This article infuses the remit in the teacher’s work. They are described in reference to organi-zational culture. Amongst the types of remit occur computing remit. There are depicted mutual relations between computers. The level of organizational culture as well as the scope of possessed remit represent teacher’s attitude towards his job.
Cechy publikacji
Pedagogika
Informatyka – dziedzina nauk technicznych
Pedagogy
Computer science – field of technical sciences
discipline:Pedagogika
discipline:Pedagogy
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:824060
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych