Szara strefa w gospodarce a sektor finansów publicznych i system ubezpieczeń społecznych - sprzężenie zwrotne
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Roczniki Ekonomii i Zarządzania (6pkt w roku publikacji)
ISSN
2081-1837
EISSN
Wydawca
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
2
Strony od-do
37-59
Numer tomu
10 (46)
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
szara strefa
sprzężenie zwrotne
finanse publiczne
ubezpieczenia społeczne
EN
shadow economy
feedback
public finance
social security
Streszczenia
Język
EN
Treść
The assumption of the article is the hypothesis that between the size of the shadow economy and the amount of tax rates and insurance premiums there is a reverse feedback – higher financial burdens increase the scope of the shadow economy. However, this hypothesis could not be verified positively on statistical data and shadow economy estimates. The size of the shadow economy is influenced by – apart from the high taxes and insurance premiums that do not encourage legal activity – much more factors, including a strong state and developed social awareness (tax morality) about the absolute necessity and need to bear tax and insurance burdens.
Język
PL
Treść
Założeniem artykułu jest hipoteza, że między wielkością szarej strefy a wysokością stawek podatkowych i składek ubezpieczeniowych zachodzi odwrotne sprzężenie zwrotne – wyższe obciążenia finansowe firm zwiększają zakres szarej strefy. Jednakże tej hipotezy nie udało się zweryfikować pozytywnie na danych statystycznych i szacunkach szarej strefy. Na wielkość szarej strefy wpływa bowiem – oprócz niezachęcających do legalnej działalności wysokich podatków i składek ubezpieczeniowych – znacznie więcej czynników, w tym silne państwo i rozwinięta świadomość społeczna (moralność podatkowa) o bezwzględnej konieczności i potrzebie ponoszenia ciężarów podatkowych i ubezpieczeniowych.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
128929
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych