The core of new food products and the perception of the products by final buyers
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Książka
Tytuł książki
Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional Expansion to Global Growth, 15-16 November 2018, Seville, Spain
Data publikacji
2018
ISBN
9780999855119
Wydawca
International Business Information Management Association (IBIMA)
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
The core of new food products and the perception of the products by final buyers
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
4807-4814
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,612975
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Proceedings of the 32 nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA)
Nazwa konferencji
Proceedings of the 32 nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA)
Początek konferencji
2018-11-15
Koniec konferencji
2018-11-16
Lokalizacja konferencji
Sewilla
Kraj konferencji
ES
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
130146