Lojalność emocjonalna klientów wobec banku a jego zewnętrzny wizerunek jako pracodawcy
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Handel Wewnętrzny (12pkt w roku publikacji)
ISSN
0438-5403
EISSN
Wydawca
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
5 (376)
Strony od-do
310-320
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,548975
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
lojalność
lojalność emocjonalna
wizerunek pracodawcy
EN
loyalty
emotional loyalty
employer image
Streszczenia
Język
PL
Treść
Głównym celem opracowania jest zidentyfikowanie i omówienie zależności występujących między poziomem lojalności emocjonalnej klientów wobec banku a jego zewnętrznym wizerunkiem jako pracodawcy. Artykuł ma charakter badawczy. Omówiono w nim specyfikę lojalności konsumentów oraz zewnętrznego wizerunku pracodawcy. Zaprezentowano wyniki badań ankietowych dotyczących poziomu lojalności emocjonalnej respondentów wobec banku oraz sposobu jego postrzegania w kategoriach pracodawcy. Badania zrealizowano na grupie 1000 pełnoletnich klientów banków. Analiza wyników badań umożliwiła zidentyfikowanie 8 statystycznie istotnych zależności w badanym zagadnieniu.
Język
EN
Treść
The main aim of the study was to identify and discuss the relationship between the level of customer emotional loyalty to the bank and its external employer image. This article is of the research nature. It discusses the specificity of consumer loyalty and the external employer image. In the article were presented the results of questionnaire survey on the level of emotional loyalty of respondents to the bank and its perception in terms of employer. The research was carried out on a group of 1000 long-term clients of banks. An analysis of the research results identified 8 statistically significant relationships between the level of customers’ emotional loyalty and the external employer image of the bank.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
130228