Biomonitoring aktywny z zastosowaniem mchów w pobliżu Miasteczka Śląskiego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczo-Techniczny (Uniwersytet Opolski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Proceedings of ECOpole (9pkt w roku publikacji)
ISSN
1898-617X
EISSN
2084-4557
Wydawca
Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej (Opole) = Society of Ecological Chemisty and Engineering
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
2
Strony od-do
507-516
Numer tomu
11
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
pl
metale ciężkie
Miasteczko Śląskie
współczynnik akumulacji względnej RAF
biomonitoring aktywny
en
heavy metals
Miasteczko Slaskie
Relative Accumulation Factor (RAF)
active biomonitoring
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja ostateczna autora
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem przeprowadzonych badań była ocena przyrostu stężeń wybranych analitów w próbkach mchów. Badania biomonitoringowe zanieczyszczenia aerozolu atmosferycznego prowadzono na terenie miejscowości Miasteczko Śląskie (województwo śląskie). Potencjalnym emitorem zanieczyszczeń na obszarze badań jest Huta Cynku „Miasteczko Śląskie”. Zastosowano metodę biomontoringu aktywnego (metoda woreczkowa), wykorzystując mchy z gatunku Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity). Metale ciężkie w próbkach mchów oznaczono za pomocą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS). Wyniki badań zinterpretowano, wyznaczając współczynnik akumulacji względnej (RAF). Podczas prowadzenia eksperymentu uwzględniono odległość od głównego emitora zanieczyszczeń oraz różę wiatrów. Zaobserwowano, że kierunek wiatru ma znaczący wpływ na rozkład zanieczyszczeń na obszarze badań. W próbkach mchów stwierdzono największe przyrosty stężeń kadmu i ołowiu, dwóch najbardziej toksycznych i niebezpiecznych pierwiastków. Przeprowadzone badania potwierdzają, że mchy Pleurozium schreberi stanowią ważne źródło informacji o zanieczyszczeniu środowiska m.in. metalami ciężkimi.
Język
en
Treść
The aim of the study was to assess the increase in concentrations of selected analytes in moss samples. Biomonitoring studies of atmospheric aerosol contamination were carried out in the Miasteczko Slaskie area (Silesian Voivodeship). A potential emitter of contaminants in the research area is the zinc smleter “Miasteczko Slaskie”. The method of active biomontoring (moss bag method) was used, using the Pleurozium schreberi moss species (the red-stemmed feathermoss). Heavy metals in moss samples were determined using atomic absorption spectrometry (AAS). The results of the study were interpreted by determining the Relative Accumulation Factor (RAF). During the experiment, the distance from the main pollution emitter and the wind rose were taken into account as well. It was observed that the wind direction has a significant influence on the distribution of contaminats in the studied area. The highest concentrations of cadmium and lead, the two most toxic and dangerous elements, were determined in the moss samples. The study confirms that Pleurozium schreberi moss is an important source of information on environmental contamination with, i.a. heavy metals.
Inne
System-identifier
UO019dc4b847e8473f9f7ebe948930bdeb
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych