Stymulacja pęczka Hisa u osoby starszej z proksymalnym blokiem przedsionkowo-komorowym po zawale mięśnia sercowego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczo-Techniczny (Uniwersytet Opolski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
W Dobrym Rytmie (4pkt w roku publikacji)
ISSN
1896-7892
EISSN
2300-7389
Wydawca
Biuro Edytorsko-Usługowe Danmar
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
3
Strony od-do
32-35
Numer tomu
48
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Pozostali autorzy
+ 5
Słowa kluczowe
pl
stymulacja pęczka Hisa
blok przedsionkowo-komorowy
zawał mięśnia sercowego
niewydolność rozkurczowa
dysfunkcja skurczowa
en
His bundle pacing
atrio-ventricular block
myocardial infarction
diastolic dysfunction
systolic dysfunction
Streszczenia
Język
pl
Treść
Stymulacja pęczka Hisa (HBP) umożliwia synchronizację przedsionkowo-komorową i międzykomorową. W opisanym przypadku zwrócono uwagę na związek między poziomem bloku, synchronią komorową oraz funkcją rozkurczową u chorego z umiarkowaną dysfunkcją skurczową lewej komory świeżo po zawale serca. HBP jest korzystna w leczeniu zaburzeń przewodzenia i zapobieganiu dalszym zaburzeniom funkcji skurczowej i rozkurczowej. W artykule przedstawiono przypadek 92-letniego mężczyzny w bardzo dobrym stanie psychofizycznym z napadowym blokiem przedsionkowo-komorowym II stopnia i utrwalonym długim odstępem PR w przebiegu zawału mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST-T, leczonego angioplastyką gałęzi okalającej oraz regionalnymi zaburzeniami kurczliwości z LVEF 45%. Choremu dwa tygodnie po zawale implantowano stymulator dwujamowy, uzyskując skuteczną stymulację pęczka Hisa z odtworzeniem synchronii przedsionkowo-komorowej oraz zmniejszeniem zaburzeń funkcji rozkurczowej. Opisany przypadek wskazuje, że HBP może być skutecznym i korzystnym leczeniem zaburzeń przewodzenia po zawale serca.
Język
en
Treść
His bundle pacing (HBP) synchronizes atrio-ventricular and intraventricular delays. We observed the relationship between the level of atrio-ventricular block, ventricles synchrony, diastolic function improvement in a patient with moderate systolic disorders and diastolic dysfunction after myocardial infarction. HBP may be useful to treat conduction disorders and prevent further systolic and diastolic dysfunction. We present the case of a 92-year-old man in a very good general psychophysical status, treated with percutaneous coronary intervention of circumferential branch of left coronary artery angioplasty due to myocardial infarction, regional contractility disorders of left ventricle with ejection fraction (LVEF) 45%, and observed long PR interval with paroxysmal second degree atrioventricular conduction block. A successful implantation of a permanent HBP lead in the postinfarction period was performed. The His bundle capture restored AV synchrony and diminished diastolic disorders. Our case demonstrates that atrioventricular conduction disorders in the course of myocardial infarction may be corrected by HBP.
Inne
System-identifier
UO8198ffc688644266a220ba4aa4ffee89
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych