"Z ekologią za pan brat". Turystyka kulturowo-przyrodnicza na przykładzie parafialnego ogrodu botanicznego w Bujakowie (województwo śląskie)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filologiczny (Uniwersytet Opolski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1899-7228
EISSN
Wydawca
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (Warszawa)
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
91-106
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.75
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
turystyka
przyroda
ogród botaniczny
Bujaków
sanktuarium maryjne
en
tourism
nature
botanical garden
Bujakow
St. Mary’s Sanctuary
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Przedmiotem niniejszego opracowania jest parafialny ogród botaniczny znajdujący się w jednej z miejscowości w województwie śląskim - Bujakowie (dzielnicy Mikołowa). Ogród o powierzchni 1 ha powstał w latach 70. XX wieku. Pomysłodawcą jego założenia był proboszcz miejscowego kościoła pw. św. Mikołaja. Bezpośrednio z funkcjonowaniem ogrodu związane jest ustanowienie w 2000 roku w Bujakowie sanktuarium Matki Bożej Bujakowskiej - patronki środowiska naturalnego. Dla mieszkańców miejscowości i okolic ogród pełni ważne funkcje (rekreacyjną, edukacyjną, ludyczną, kulturotwórczą), jest również rozpoznawalnym miejscem w turystyce przyrodniczej na obszarze województwa śląskiego.
Język
en
Treść
The subject of this study is the parochial botanical garden located in one of the towns in the Silesian province - Bujaków (a district of Mikolow). The botanical garden covers an area of 1 h and it was created in the 70s of 20th century. The idea to create the garden originated from the parish priest of the local St. Nicholas Church. The garden is associated with the establishment of the Sanctuary of Our Lady Bujakowska - Patron of the Environment in Bujaków in 2000. For the inhabitants of the town and the surrounding area, the garden has important functions (recreational, educational, folk, cultural) and is also a recognizable place in terms of environmental tourism in the Silesian region.
Inne
System-identifier
UOcba9e80d23164973b6c6a9c934522f40