Najnowsze Uzbrojenie Wojska Polskiego. Siły Lądowe
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2018
Główny język publikacji
polski
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
204
Numer tomu
I
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
I
Wydawca
Bellona Sp. z o.o.
Miejsce wydania
Warszawa
ISBN
9788311155091
ISMN
ISSN
Mapa
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
10.00
Autorstwo oznaczone
Streszczenia
Język
polski
Treść
Niniejsza książka trafia do rąk Czytelnika w ważnym dla każdego Polaka roku – 2018 – w którym obchodzimy 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Sto lat temu zaopatrywanie Wojska Polskiego w uzbrojenie i sprzęt wojskowy odbywało się z zasobów pozostałych po zaborcach oraz skromnych zakupów zagranicznych. Tworzący się praktycznie od podstaw przemysł zbrojeniowy wkrótce rozpoczął dostarczanie broni krajowej produkcji, wytwarzanej na podstawie zagranicznych licencji lub też na bazie wzorców zagranicznych. Z biegiem lat coraz więcej konstrukcji powstawało całkowicie, jako dzieło polskich konstruktorów, praktycznie w każdym z rodzajów uzbrojenia: strzeleckiego, artyleryjskiego, lotniczego czy morskiego. Chyba każdy słyszał m.in. o: 9 mm pistolecie wz. 1935 VIS, 7,92 mm karabinie przeciwpancernym wz. 1935 UR, 9 mm pistolecie maszynowym wz. 1939 MORS, czołgu 7TP, czy samolocie bombowym PZL-37B ŁOŚ. W 1939 r. praktycznie całe uzbrojenie pochodziło z polskich fabryk, w większości też było dziełem polskich konstruktorów i technologów. Okres po II wojnie światowej – to co prawda – dynamiczny rozwój przemysłu zbrojeniowego w Polsce, jednakże zdecydowana większość typów uzbrojenia była wytwarzana na podstawie radzieckich licencji, chociaż i tutaj nasi konstruktorzy wprowadzili szereg istotnych modernizacji, powstało też kilka własnych wzorów broni strzeleckiej. Dopiero przemiany polityczne i gospodarcze, które miały miejsce po 1989 r. umożliwiły produkcję uzbrojenia polskiej konstrukcji. Dużą rolę w tym procesie odegrało przystąpienie Polski do NATO w 1999 r. i związany z tym wzrost znaczenia Polskich Sił Zbrojnych na arenie międzynarodowej. Potrzeba wymiany przestarzałych systemów uzbrojenia i sprzętu wojskowego na nowocześniejsze, a przede wszystkim – kompatybilne z używanymi przez sojuszników, zdynamizowało ten proces. Dzięki odbudowie polskiego przemysłu obronnego oraz odtworzeniu potencjału naukowo-badawczego i konstrukcyjnego Wojsko Polskie dysponuje dziś wieloma nowoczesnymi konstrukcjami, co ważniejsze – w większości produkowanymi w kraju. Wiele z nich to oryginalne rozwiązania polskich konstruktorów i technologów. Wojska Lądowe stanowią najliczniejszy rodzaj sił zbrojnych, dysponują też największą liczbą wzorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Wynika to oczywiście z szerokiego zakresu realizowanych zadań bojowych, jednakże może sprawiać problemy z poprawną identyfikacją poszczególnych wzorów uzbrojenia oraz ich klasyfikacją. Sytuację utrudnia duża dynamika zmian w systemie uzbrojenia, związana z wprowadzaniem nowych wzorów oraz modernizacją lub wycofywaniem już eksploatowanych. Duży wpływ na obecny jego obraz uzbrojenia Wojsk Lądowych miały zadania wypełniane przez Siły Zbrojne RP podczas misji poza granicami kraju. Niniejsza książka pozwoli usystematyzować tę rozległą dziedzinę z uwzględnieniem poprawnej terminologii. Zasadniczą jej część stanowią opisy wszystkich wzorów uzbrojenia, eksploatowanego przez Wojska Lądowe Sił Zbrojnych RP. Zawierają one krótki opis obejmujący uwarunkowania taktyczne i historyczne oraz charakterystykę konstrukcyjną i parametry taktyczno-techniczne. Zostały one opracowane w ujednoliconej formie, co ułatwi prowadzenie porównań i przygotowywanie zestawień. Wiele parametrów zostało zweryfikowanych lub uzupełnionych przez autorów – pracowników naukowych Instytutu Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej, jednocześnie wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie konstrukcji i eksploatacji uzbrojenia i środków bojowych. Książka stanowi więc praktyczny poradnik dla żołnierzy i pracowników cywilnych zajmujących się problematyką uzbrojenia, a dzięki przystępnej formie jest źródłem wiedzy dla szerokiej grupy entuzjastów techniki wojskowej. Rozległość podjętego tematu wymusiła pewne ograniczenia związane z objętością książki, pominięto zatem uzbrojenie lotnictwa Wojsk Lądowych, Wojsk Inżynieryjnych oraz pododdziałów logistycznych. Takie podejście ma też zresztą uzasadnienie w specyfice przedstawionych charakterystyk sprzętu, które dzięki temu można było przygotować w jednakowym układzie. Z Jubileuszem 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości wiąże się również Jubileusz 100-lecia Utworzenia Służby Uzbrojenia Wojska Polskiego, odpowiedzialnej za wdrażanie, eksploatację i modernizację sprzętu uzbrojenia. Niechaj więc ta monografia będzie swoistym hołdem, złożonym wielu pokoleniom polskich uzbrojeniowców.
Cechy publikacji
discipline:Budowa i eksploatacja maszyn
discipline:Mechanika
discipline:Machinery construction and operation
discipline:Mechanics
Scholarly monograph
Scholarly monograph is a thematically consistent, comperhensive scholarly treatise. In PBN, conference proceedings books are also considered scholarly monographs. If you are adding a conference proceedings book, please remember to mark also "Collective publication" and "Conference publication" checkboxes.
Monografia naukowa
Monografia naukowa to spójne tematycznie, wyczerpujące opracowanie naukowe. W PBN za monografie naukowe uważane są również zbiorowe książki pokonferencyjne (tzw. conference proceedings). Jeśli dodajesz zbiorową książkę pokonferencyjną, pamiętaj o tym, by zaznaczyć również pola "Publikacja zbiorowa" oraz "Publikacja konferencyjna".
Inne
System-identifier
PBN-R:876693